خرید آموزش زبان فرانسه تل می مور|Tell me more French

خرید آموزش زبان فرانسه تل می مور|Tell me more French
تل می مور فرانسه نرم افزاری فوق حرفه ای و قدرتمند در زمینه آموزش زبان فرانسه است که از سوی اکثر منتقدان نرم افزار دنیا، لقب برترین نرم افزار آموزش زبان فرانسه را از آن خود کرده است
۱۸۵۰۰   ۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید آموزش زبان فرانسه تل می مور|Tell me more French خرید خرید آموزش زبان فرانسه تل می مور|Tell me more French

خرید آموزش زبان آلمانی تل می مور|Tell me more German

خرید آموزش زبان آلمانی تل می مور|Tell me more German
تل می مور آلمانی نرم افزاری فوق حرفه ای و قدرتمند در زمینه آموزش زبان آلمانی است که از سوی اکثر منتقدان نرم افزار دنیا لقب برترین نرم افزار آموزش زبان آلمانی دنیــا را از آن خود کرده است
۱۸۵۰۰   ۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید آموزش زبان آلمانی تل می مور|Tell me more German خرید خرید آموزش زبان آلمانی تل می مور|Tell me more German

خرید آموزش زبان ایتالیایی تل می مور|Tell me more Italian

خرید آموزش زبان ایتالیایی تل می مور|Tell me more Italian
تل می مور ایتالیایی نرم افزاری فوق حرفه ای و قدرتمند در زمینه آموزش زبان ایتالیایی است، که از سوی اکثر منتقدان نرم افزار دنیا لقب برترین نرم افزار آموزش زبان ایتالیایی دنیا را، از آن خود کرده است
۱۸۵۰۰   ۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید آموزش زبان ایتالیایی تل می مور|Tell me more Italian خرید خرید آموزش زبان ایتالیایی تل می مور|Tell me more Italian

خرید آموزش زبان اسپانیایی رزتا استون|خرید آموزش اسپانیایی Rossetta Stone

خرید آموزش زبان اسپانیایی رزتا استون|خرید آموزش اسپانیایی Rossetta Stone
شامل950 ساعت آموزش . به انضمام فایل های صوتی . همراه با راهنمای فارسی . Versian : 3.5 . Level 1,2,3,4&5. Audio Companion ....
۲۲۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید آموزش زبان اسپانیایی رزتا استون|خرید آموزش اسپانیایی Rossetta Stone خرید خرید آموزش زبان اسپانیایی رزتا استون|خرید آموزش اسپانیایی Rossetta Stone

خرید آموزش زبان آلمانی رزتا استون|خرید آموزش آلمانی Rossetta Stone

خرید آموزش زبان آلمانی رزتا استون|خرید آموزش آلمانی Rossetta Stone
تمرین پس از آموزش: پس از هر درس آموزشی, تمرینی برای شما در نظر گرفته شده است که شامل خواندن, نوشتن و گوش کردن است. مزیت انحصار بفرد نرم افزار رزتا استون ..
۲۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید آموزش زبان آلمانی رزتا استون|خرید آموزش آلمانی Rossetta Stone خرید خرید آموزش زبان آلمانی رزتا استون|خرید آموزش آلمانی Rossetta Stone

خرید آموزش زبان چینی رزتا استون|خرید آموزش چینی Rossetta Stone

خرید آموزش زبان چینی رزتا استون|خرید آموزش چینی Rossetta Stone
نحوه آموزش در رزتا استون :به این گونه است كه شما در این شیوه كاملا اكتیو هستید یعنی آموزش از طریق نشان دادن عكس و بیان لغات و جملات مربوط به آن عكس می باشد ...
۲۲۸۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر خرید آموزش زبان چینی رزتا استون|خرید آموزش چینی Rossetta Stone خرید خرید آموزش زبان چینی رزتا استون|خرید آموزش چینی Rossetta Stone