خرید آموزش اس پی اس اس 24 |خرید SPSS 24 Learning|خرید آموزش اس پی اس اس 24

خرید آموزش اس پی اس اس 24 |خرید  SPSS 24 Learning|خرید آموزش اس پی اس اس 24

خری آموزش اس پی اس اس 24 |خرید  SPSS 24 Learning|خرید آموزش اس پی اس اس 24

زمان آموزش: 10 ساعت

مروری بر SPSS

وارد کردن اطلاعات از نرم افزار Excel

چارتها (نمودارها) – نمودار میله‌ای

نمودارهای پای (Pie) – نمودارهای هیستوگرام

دسته‌بندی‌های بصری (Visual Binning)

نمودارهای جعبه‌ای (Boxplot)

کدگذاری مجدد (Recode)

متغیرهای مرکب

فیلتر کردن اطلاعات (Excluding Data)

تبدیل داده‌ها (Transforming Data)

انتخاب نمونه‌های آماری

تقسیم داده‌ها به چند گروه مختلف

ادغام فایلها

تجزیه و تحلیل انواع مختلف داده‌ها

جدول فراوانی داده‌ها (Frequencies)

آمار توصیفی (Descriptive)

کاوش در اطلاعات (Explore)

آزمونهای آماری ناپارامتری (NonParametric)

نمونه‌ای از آزمونهای T و کاوش در اطلاعات

آزمون همبستگی کای‌اسکوئر (Chi-Square)

نمودار خوشه‌ای برای داده‌های چند متغیره

رسم نمودار پراکندگی

نمودارهای پراکندگی مبتنی بر زمان

نمودار میله‌ای برای دو متغیر با انواع مختلف

ضریب همبستگی (Bivariate Correlations)

رگرسیون خطی دو متغیره

جدول تقاطعی همبستگی

آزمون مقایسه میانگین‌ها (Compare Means)

آزمون t مستقل

آزمون واریانس یک طرفه (ANOVA)

آزمون t نمونه‌های زوجی

نمودار متغیرهای چند منظوره

متغیرهای متعدد با ارزش عددی

نمودار پراکندگی برای متغیرهای متعدد

مقادیر اسکالر چندگانه با نمودار پراکندگی ۳D

نمودارهای پراکندگی متریک

مدل‌سازی خطی خودکار

آزمون آنوا تک متغیره

قالب‌بندی اطلاعات در SPSS

ایجاد ارتباط با نرم افزار Excel

صدور اطلاعات۲۴۸۰۰   ۲۰۰۰۰ تومان248000
خرید خرید آموزش اس پی اس اس 24 |خرید  SPSS 24 Learning|خرید آموزش اس پی اس اس 24
زیبا پرداز|خرید پستی نرمافزار|خرید اینترنتی نرم افزار

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات: